Puutavaraperävaunut ja kuormaimet

Puutavaravaunujen kokonaispainot ovat 5…20 tonnia. Kaikissa vaunuissa on vakiona vähintään yhteen akseliin vaikuttava mekaaninen vetojärjestelmä.

Putkipakeista valmistetut (Comas) laidat karikoiden kanssa soveltuvat erityisesti puisto- ja pihapuiden kaikkien osien samanaikaiseen kuljettamiseen.

Karikoiden täsmällinen paikka lavarakenteessa on määritettävissä asiakaskohtaisesti.

Zaccaria toimittaa tarvittaessa myös laadukkaat kuormaimet perävaunuun asennettuna. Esimerkiksi kiinteistötraktoriin nopeasti kytkettävä perävaunu-kuomain kokoonpano tarvitsee vain paine- paluu- ja jarruventtiililinjat peruskoneesta.

Kuormaimen voi varustaa mm. sorakahmarilla, jolloin irtomateriaalin (kasvualustat, hake jne.) jakaminen lavalta useaan kohteeseen on täsmällistä ja helppoa. Nostokoukkuvarusteella suursäkkien kuormaus ja purku erilaisille työmaille ei vaadi muita nostolaitteellisia työkoneita.

Lisävarusteina mm:

Alumiinikarikat, hydraulisesti ohjattava vetoaisa, hydraulinen vetojärjestelmä, perävaunu ilman vetojärjestelmää, lisäkarikat kuormatilan hydraulikäyttöisellä jatko-osalla, kuormaaja-asennus perävaunun takaosaan hydraulisen jatko-osan kanssa, nosturin jalustalevyn poraukset asiakkaan piirustuksen mukaisesti, V.O.A-käyttöinen itsenäinen nosturihydrauliikka.